Ønsker å få til faste kreft-treff

Kreftsykepleier Monika Glørstad, og kreftpasient Monika Haugan har hatt flere gode samtaler om kreft. Men de ønsker at flere skal kunne møtes for å utveksle erfaringer om sykdommen. Foto: Lars Otto Eide