– Hovedinntrykket er svært positivt

Martin Glørstad Jobotn, Mikkel Østmark Andersen og Markus Hårnes-Lønseth jobbet sommeren 2021 på Hitra golfklubb med å klippe gress og vedlikeholde banen. Bildet er fra en tidligere sak. Foto: MALIN WEN MORVIK OG AURORA HAMMERHAUG-SELVÅG.