Telia: Har funnet feilen - men kan ta lang tid å rette