To anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand: -Svært høy promille