Har blitt enige om resten av plassene i frøyapolitikken

foto