Nestenulykke: - Sjåføren forsto hvorfor hun ble stoppa