Ikke bare folk fra baltikum, men også arbeidsinnflyttere fra andre land har benyttet seg av Vida Bekkens tjenester ved servicekontoret på Frøya. Her har de fått hjelp til utfylling av søknader og andre papirer, råd om bolig, barnehagetilbud og skoler, og generell veiledning i hvordan det statlige og kommunale systemet virker.

- Det er synd, for jeg vet at tilflytterne har behov for disse tjenestene, sier Vida Bekken.

Først fikk Vida Bekken og Baltikum Midt-Norge støtte fra næringsforeninga til å åpne servicekontoret på sistranda. I vinter bevilget Frøya kommune 100.000 kroner til drifta. Men nå er pengene brukt opp. Vida Bekken sier hun ikke følt det var riktig å ta betaling fra de mange tilflytterne som har benyttet seg av tjenesten.