Leserinnlegg av Jonny Berg, regiondirektør i Bufetat, region Midt-Norge.

Flyktningekrisen i Europa banker nå hardt på døren vår.

Innen utgangen av 2015 kan om lag 1000 barn under 15 år ha kommet alene som asylsøkere til Norge. Dette er en 5-dobling sammenlignet med i fjor. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har ansvaret for å gi barna som kommer hit omsorg og beskyttelse i asylsøkerfasen når de bor på omsorgssentrene, bosette barna i en kommune når de har fått opphold i Norge, og rekruttere fosterhjem etter søknad fra kommunene.

Så langt i år har det kommet over 500 enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. 103 av disse er bosatt i en kommune, og for øyeblikket har 96 barn på våre omsorgssentre fått innvilget asyl og venter på at en kommune i Norge skal ta imot dem. Dette er barn som har status som flyktninger, og som vi har en internasjonal forpliktelse til å ta imot. Felles for barna er at de har flyktet fra krig og urolige forhold. Så lenge disse barna er i Norge, må vi gi dem en mulighet til å starte livene sine, gå på skole og få en trygg oppvekst. Det greier vi ikke uten at vi trår til og gir disse barna et sted å bo.

Statsminister Erna Solberg oppfordret fra Stortingets talerstol flere til å melde seg som fosterforeldre. Folk har her en virkelig mulighet til å gjøre en forskjell sa statsministeren. Vi er gode på dugnad i Norge, og mange mennesker i vår region gjør en flott og viktig innsats i den situasjonen vi er i. Målet er at flere av barna bør få mulighet til å bo i et fosterhjem. For å få dette til trenger vi at flere kommuner bidrar. Bufetat region Midt-Norge som omfatter fylkene Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal skal bosette mange av barna som kommer alene til Norge. Hadde alle regionens kommuner bosatt barn, vill alle barna som kommer til regionen fått muligheten til å starte livene sine i Norge på en god måte.

For å få dette til invitere jeg alle kommunene i Midt-Norge til dialog om en flyktningekrise som ikke bare banker på døra, men som er på vei over dørstokken. Dette er en situasjon som krever handling. La oss sammen finne løsninger for de minste og mest sårbare av dem alle – barn under 15 år som har flyktet alene til Norge.

Jonny Berg,

regiondirektør i Bufetat,

region Midt-Norge.