En leser fant nylig ei flytebrygge i fjærsteinene som tydeligvis har slitt seg i løpet av vinteren. Brygga ble funnet i Sør-Hitra. Gjennom lokalavisa etterlyste finneren den rette eieren av flytebrygga.

Linn Storvik fikk se bildet, og kjente igjen brygga.

- Den løpske flytebrygga er vår. Den er lagt i fjæra i Skagvika, der bildet er tatt, på vinteropplag. Det ser ut til at den har blitt flytta på av storfloa, forteller Storvik til Hitra-Frøya.