Enkeltpersonforetaket Arturas Malerservice Rasymas er nylig registrert i Brønnøysundregistrene. Foretaket skal drive maler- og håndverkstjenester og er registrert på Dyrvik. Innehaver er Arturas Rasymas.