For 22 år siden hadde Lions Island et ønske om å blåse nytt liv i bjørkeskogen på Island, da den eksisterende skogen ble stadig mer forkrøplet. Lions på Island gjorde en henvendelse til Lions på Hitra, som samlet inn en halv kilo bjørkefrø fra et solid bjørketre på gården til Anton Andresen på Hestvika.

Frøene skulle brukes i et forskningsprosjekt for å se hvilke bjørkesorter som best kunne klare seg på Island. Hitrafrøene ble for det meste sådd på sørsiden og østsiden av sagaøya. Særlig på sørsiden var det et poeng å få etablert tett vekst av trær for å forhindre erosjon. Med mye sandholdig grunn har det vært et problem at sanden blåser bort. Nå, 22 år etter utplantingen, begynner man å se klare resultater.

Thorvaldur Vidisson, som jobbet som prest på Hitra for noen få år siden, har sendt oss disse bildene av Hitra-bjørkene, med litt ny informasjon om hvordan det har gått med frøene som en gang falt ned på Hestvika.

Thröstur Eysteinsson, som er direktor i Icelandic Forest Service, forteller at det beste treet etter hitrafrøene er blitt tre meter høyt. Dessverre er akkurat dette treet mer som et unntak og regne. De fleste trærne ikke har nådd mer enn en meter over bakken, og er betydelig mindre enn bjørketrær fra andre frøsorter i samme eksperiment. Eysteinson konkluderer med at frø fra Hitra ikke er egnet til skogbruk på den værharde sagaøya.

Thorvaldur Vidissons spøk fra da vi møtte ham for to år siden er derfor fortsatt like aktuell:

- Vet du forresten hva du gjør hvis du har gått deg vill i en skog på Island, spurte Thorvaldur. – Du reiser deg opp!

72 44 04 00 post@hitra-froya.no