Ny statistikk fra Veterinærinstituttet viser at det hittil i år er  124  påviste/ mistenkte tilfeller av pankreassykdom (PD). På samme tid i fjor, var antallet 123. Det er i oktober påvist PD på to lokaliteter i Møre og Romsdal (en syd og én nord for Hustadvika) og to lokaliteter i Sør-Trøndelag. I tillegg er det mistanke om PD på to lokaliteter i Møre og Romsdal (en syd og en nord for Hustadvika).

Feil i biosikkerhetsrutinene

Det har vært mye PD i Sør-Trøndelag, og tallene fortsetter å stige i dette fylket. Det er en allerede hardt presset region med lus og ILA. Veterinærinstituttet melder også om SAV3 subtype er påvist på én lokalitet i Sør-Trøndelag. De er ikke kjent med at det er gjort andre påvisninger av SAV3 nord om Hustadvika i 2016.

– Her er det grunn til å tro at det ene tilfellet med SAV3 har noe med at biosikkerhetsrutinene ikke har vært helt på plass. Vi har ikke fått foretatt noen konklusjoner i forbindelse med smittesporing per i dag, forteller fagsjef Brit Hjeltnes ved Veterinærinstituttet til iLaks.

God kontroll

Utover dette er hun i bunn og grunn fornøyd med den kontrollen de har på hvilken subtyper som befinner seg nord for Hustadvika.

– Fra Sogn og Fjordane og nordover tester vi rutinemessig  alle isolatene, og mener vi med dette har god kontroll med det som skjer i området. Jeg har også hatt runder med de private laboratoriene, som for øvrig også er meldepliktige, men det er ingen grunn til å tro at det ligger noe uanmeldt SAV3 der, forteller Hjeltnes.

I området sør om Sogn og Fjordane, blir det subtypet på indikasjoner som blant annet informasjon om sykdomsbildet.

Rogaland ligger godt an

– For å trekke frem noe positivt er det rolig i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Spesielt glade er vi for Rogaland som med sine ti tilfeller ligger an til å komme godt ut i år, sier Hjeltnes.

Sør-Trøndelag er så langt i år registrert med 24 tilfeller med PD. Hordaland er eneste fylke som ligger over, og er registrert med 50 tilfeller. Møre og Romsdal er oppført med ni tilfeller nord for Hustadvika og 18 sør for Hustadvika, mens Sogn og Fjordane har 11 tilfeller.