I vår ble det kjent at Leif Inge Nordhammer trer av som konsernsjef i SalMar og overlater roret på havbruks-giganten til Trond Williksen.

Tidligere er nyttår varslet som oppstartstidspunkt. I dag forteller SalMar at Williksen tiltrer som konsernsjef allerede 14. november.

Nordhammer i over 17 år

Styreleder Bjørn Flatgård i SalMar ASA oppgir i pressemeldinga ingen forklaring på hvorfor tiltredelsen er framskyndet. Williksen har siden 2011 vært konsernsjef i AKVA Group og har lang erfaring fra fiskeri- og oppdrettssektoren.

Etter å ha hatt posisjonen i mer enn 17 år fordelt på to perioder, har Nordhammer selv ønsket avløsning som konsernsjef.

Bildet er fra en tidligere markering på Oslo Børs, f.v. Yngve Myhre, Sven Arne Engevik, Trond Williksen og Leif Arne Langøy. Foto: Lise Åserud / Scanpix

Største ordrebok noensinne

Trond Williksen etterlater seg sterke resultater i AKVA Group. Konsernet leverte i dag sine tredjekvartals-resultater.

- AKVA Group avslutter kvartalet med den høyeste ordreboken noensinne på 886 millioner kroner, skriver selskapet i en børsmelding. Inntektene i tredje kvartal 2016 var på 354 mill.  kroner med et resultat på 38 mill. kroner

- Veksten i resultatet i kvartalet er motvirket av lav aktivitet i Americas og av restrukturering i AKVA group Danmark A/S. Vekststrategien i AKVA group fortsetter med oppkjøpet av Sperre AS, den ledende ROV- og undervannsleverandøren i akvakulturnæringen, økt kapasitet i Helgeland Plast AS og økt tilstedeværelse i Middelhavet.

AKVA group fortsetter å levere stabilt høye marginer til tross for utfordringene vi møter i Americas og i AKVA group Danmark A/S dette kvartalet. De siste årenes transformasjon av AKVA group til å bli et mer lønnsomt og diversifisert konsern er reflektert i Q3 resultatet. Vår vekststrategi fortsetter med oppkjøpet av Sperre AS, investeringer i Helgeland Plast AS så vel som vår ekspansjon i Middelhavet. Driftsmessig og finansielt er AKVA group godt posisjonert for ytterligere vekst. Dette er også forsterket med den høyeste ordreboken noensinne ved utløpet av et kvartal, sier konsernsjef Williksen i meldinga fra AKVA group.