Hitra IL mangler avtale med én grunneier, før de kan starte byggingen av turstien mellom Aurn og Gammel-Fillan.

- Da gjenstår det bare å bli enig med den siste grunneieren, så er vi klare til å sette i gang å bygge nok en bit av Kyststien. Jeg har oversendt et nytt forslag til avtale som jeg håper kan løse saken, sa Blichfeldt til hitra-frøya.no tirsdag.

Samme dag var det formannskapsmøte, der en e-post fra Blichfeldt ble diskutert.

Der skriver han at Hitra IL vil trekke seg fra prosjektet dersom en avtale ikke kommer på plass innen kort tid.

- Jeg har nå holdt på i fire måneder uten å komme frem til en avtale. Jeg føler tiden har rent ut, og at vi må ta i bruk andre virkemidler for å få realisert turstien fra Aurn til Gammel-Fillan, skriver Blichfeldt.

- Bror begynner å bli møkk hakke lei. Hvis det ikke blir en avtale så slipper Hitra IL saken. Det betyr at kommunen må ta en beslutning om vi skal gjøre nødvendig regulering og gjøre tvangstiltak, sa ordfører Haugen blant annet.

Lars Peder Hammerstad(Sp) kunne være med og vurdere ekspropriering.

- Men jeg føler jeg ikke har nok kunnskap om saken. Jeg vil gjerne se de to andre avtalene først, fordi jeg har følelsen av at noe ikke stemmer her.

Eldbjørg Broholm mente det bare var å kjøre på.

- Dette er noe vi ønsker og vil. Da er det feil at én grunneier skal kunne bremse ferdigstillelse. Da må kommunen bruke de virkemidlene vi har. Jeg skjønner det slik at Bror vil ha tilbakemelding om hva vi mener om det.

- Dette er en føljetong som har pågått i over ti år. Da er det på tide at ting kommer i orden. Jeg har hatt tillit til at Hitra IL har vært den rette løsningen for å få til en avtale, men når de ikke kommer i mål er det på tide å bruke andre virkemidler. Til tross for at jeg ikke er glad for det, sa Torfinn Stub(V), som var der som leder for Helse- og omsorgskomiteen.

Tom Skare håpet en avtale blir gjort før det brukes tvang.

- Det absolutt beste er å få til en god avtale. Og dette ser ut som en god avtale som burde være grei for grunneieren å akseptere. Grunneieren ber om tid. Da regner jeg med at det før neste formannskapsmøte foreligger en avtale med grunneieren. Ellers regner jeg med at vi får et brev fra Hitra Il om at de trenger hjelp, sa Skare.