Dekker innboforsikringen skiutstyr som blir stjålet ved hytteveggen, i skibakken eller fra skiboksen?

Innboforsikringendekker de vanligste skadene som brann, vann og tyveri fra boligen eller hytta.Skader og tyveri som dekkes av innboforsikringen må som hovedregel skje fraboligen eller hytta, eller fra privat uteareal som utenfor boliginngangen elleri hagen. - Unntaket er tyveri av sykkel og barnevogn, som også dekkes utenfor boligen,sier Kirstin Bang, seniorkonsulent i Produktavdelingen i KLP Skadeforsikring, i en pressemelding.Dette betyr at dersom skiutstyret blir stjålet eller skadet når det står ieller midlertidig utenfor boligen eller hytta, så dekkes dette avinnboforsikringen. Men ikke om utstyret tas bort fra eiendommen – noe som jo ervanlig å gjøre.

-Det vil derfor være smart å tegne en reiseforsikring i tillegg, for å sikreskiutstyret når du tar det med bort fra boligen eller hytta, opplyser Bang.

Skiutstyr vil dermed være omfattet av reiseforsikringen. Reiseforsikringendekker blant annet tyveri av skiutstyr på reiser, også fra bil ellerskiboks. For reiseforsikringgjelder en sikkerhetsforskrift om at du skal holde tilsyn med de forsikredegjenstandene, og påse at alle eiendeler tas med når du forlater et sted. Vedtyveri utenfor skistuer og i alpinanlegg praktiseres ikke et slikt krav.

- Vi kan ikke kreve at man skal ta med seg skiutstyr inn iskistua, understreker Kirstin Bang. Hun legger til at dersom du har spesielt dyrt utstyr, bør det tegnes enegen verdigjenstandforsikring.