En lang rekke sterke fagfolk er på plass når NTNU og Frøya videregående skole åpner Høstkonferansen på Hotell Frøya torsdag 8. november.

Etter en dag med ulike foredrag, inviteres studenter, veiledere, elever og næringslivsfolk til korte, intense møter mellom ukjente. På tre minutters treff mellom to personer som ikke kjenner hverandre fra før, skal deltakerne presentere seg selv og se etter samarbeidsmuligheter.

- Etterpå sjekker vi hvormange som har match! Samarbeid er gøy, og dette blir gøy! De med match kantreffes mer uformelt og følge opp de som ble nysgjerrige på å samarbeide, sier Heidi Glørstad Nielsen i Trøndersk Kystkompetanse, som er teknisk arrangør av konferansen.

Hvorfor speed dating?

Målet med speed datingen er mangedelt:

  • studenter skalfå  tilknytning til havbruksnæringa

  • veiledere fårutvikle havbruksrelevante oppgaver i samarbeid med næringa

  • næringslivet fårtilgang til ny kunnskap og ny arbeidskraft

  • elever i vgs fårfaginnsikt og faglig tilknytning via relasjoner med studentene og evt faddere

Håpet er at det utvikles ny kunnskap og arbeidskraft i havbruksnæringa. For som NTNU og Frøya videregående skriver i invitasjonen: Kunnskapen skal bidra til seksdobling av øyregionens verdiskapning.

Fra erfaringsbasert til kunnskapsbasert

NTNUønsker å etablere seg på Frøya og skape nærmere kontakt mellom seg,næringslivet i regionen og de videregående skolene.

- Tanken er å ta i brukkunnskapsoverføring sammen med næringsaktørene i regionen. NTNU og Frøya videregåendeskole ser frem til å bidra  til at høyereutdanning får ei tettere kobling til både næringsliv og kommuner i øyregionen,og resten av Trøndelagskysten, heter det i omtalen av Høstkonferansen.

Studentene som deltar kommer blant annet fra utdanningsområdene biologi,teknologi, marin teknikk, bioteknologi, kybernetikk, samfunnsvitenskap, marinkjemi og miljøteknikk.

Næringsaktørene som er invitert til å delta er bl.a. fra oppdrett, veterninærtjenester, teknologi, avfallshåndtering, fôr og fiskeri.

Her er foredragsholderne:

Blant de mange foredragsholderne er Yngvar Olsen (NTNU Marintsatsingsområde), Alf Helge Aarskog(Marine Harvest), Andreas Pütz (SES, SeaweedEnergy Solutions), Trude Olafsen (SINTEF FH), Harald Ellingssen(NTNU Institutt for marin teknikk), Mohamed Shainee(NTNU Institutt for marin teknikk), Giancarlo Marafioti (NTNUInstitutt for teknisk kybernetikk), Kjell Inge Reitan (NTNU Instituttfor biologi) og Alexandra Neyts (NTNU Institutt for marin teknikk).

Foredragene omhandler alt fra framtidens industri og taredyrking til kontrollsystemer og erfaringer fra olje/gass.

- Det er fortsatt mulig å melde seg på, forteller Glørstad Nielsen.