Saksbehandler Jon Birger Johnsen fortalte i forkant av vedtaket at det er usikkert hvor mye det vil koste Frøya kommune å bli medlem.

- Vi vet ikke om dette vil koste oss noe, og hva det eventuelt koste, sa Johnsen.

Men politikerne er enige om at et medlemskap er nødvendig for å få bygget havn.

- Det får koste oss hva det koste vil. Vi er i ferd med å bygge havn i tilknytning til store næringsområder, og vi trenger den kompetansen vi kan få. Vi kommer til å få mange ganger igjen for samarbeidet med Trondheim havn, mente Helge Borgen.

Ordfører Berit Flåmo ble kjent inhabil i saken, etter som hun er ansatt i Trondheim Havn, med permisjon ut ordførerperioden.