- Vi trenger forutsigbar vekst for å planlegge investeringer og infrastruktur for de neste ti årene for SalMar , oppfordret konsernsjef Yngve Myhre delegasjonen av politikere som besøkte Frøya denne uken.  Det skriver FHL(Fiskeri og havbruksnæringens landsforening) og Salmar i en pressemelding.

Både Jorodd Asphjell(Ap) fra Trøndelagsbenken på Stortinget, fylkespolitikerne Roy Angelvik(FrP), Torhild Aarbergsbotten og Karin Bjørkhaug(KrF) og lokalpolitikerne Berit Flåmo(Ap) og  Ellen Aanes Draagen(Sp) var lydhøre for å høre om hva som best kan gjøres for å legge til rette for havbruksnæringen i årene som kommer.

- Formueskatten på arbeidende kapital koster aksjonærene i SalMar nærmere 50 millioner kroner i året. Det er en sum vi her på Frøya heller kunne investert i innovasjon og nye arbeidsplasser på kysten, var budskapet fra Myhre, og får støtte fra regiondirektør i NHO Trøndelag Merete Storødegård.

Trenger forutsigbar vekstDe to kystkommunene Hitra og Frøya står for over 20 prosent av all lakseslakting i Norge. Folketallet øker i kommunene, og gir også store ringvirkninger for blant annet  leverandørindustrien.

- De siste årene har søkelyset vært rettet mot bærekraft og miljø. De lave luse og rømmingstallene viser at svært mye har vært gjort for å minske miljøpåvirkningen. Vi trenger nå en jevn og forutsigbar vekst, var budskapet fra regionsjef i Midtnorsk Havbrukslag, FHL, Jon Arne Grøttum.

- Statistikken for 2013 viser en reduksjon i produksjonen i Norge, slik kan det ikke fortsette. Trøndelag er som skapt for lakseproduksjon, en vekst vil trygge arbeidsplassene her på Frøya.

Politikerne fikk også høre om kunnskapen fra landbaserte anlegg, og dette viser at det er lite sannsynlig at en kan flytte dagens produksjon på land.