Roger Sørensen er ansatt som administrerendedirektør i Havbrukstjenesten AS. Han kommer fra stillingen som driftssjef iHitra kommune, men er kanskje best kjent som tidligere rådmann på Frøya og somfabrikksjef på Innovamar.

I enpressemelding skriver Havbrukstjenestens styreleder Lars Gåsø at han er veldigfornøyd med å få inn Sørensen som administrerende direktør i HavbrukstjenestenAS.

- Roger Sørensen har en kompetanse og erfaringsom vil være meget relevant for Havbrukstjenesten i perioden vi står foran. Vihar hatt en sterk vekst i de siste årene. For å kunne fortsette å vokse ogtilby eksisterende og nye tjenester trenger vi å styrke vår administrativekapasitet. Roger Sørensen har den nødvendige kunnskap om bransjen og detmarkedet Havbrukstjenesten opererer i til å lede denne veksten, sier Gåsø.

- Jeg har hatt privilegiet å lære både fiskeri -og oppdrettsnæringen å kjenne i tidligere jobber, og jeg ser fram til å ha ensentral rolle i et av de mest spennende selskapene i sin bransje. Jeg ser framtil å lede og videreutvikle Havbrukstjenesten i et miljø preget av sterkeoppdrettsaktører. Desto viktigere er det å kunne støtte seg til selskapetssvært kompetente og engasjerte medarbeidere, sier Sørensen.

Roger Sørensen vil tiltre som adm dir 17.september. Nåværende leder Asgeir Østvik går da til en faglig rolle somveterinær i selskapets fiskehelseavdeling.