Kapasiteten ved Nordskag skole er i dag sprengt, og elevtallet er bergnet å fordobles de næremeste årene. Og det er stort behov for barnehage.

Kommunestyret vedtok derfor i dag å inngå samarbeid med grendalagene Nordskaget og Valen om bygging av barnehage og skole på Nordskag. Etter forslag fra grendalagene selv, skal de stå for utbyggingen, mens det skal vurderes å utarbeide en leie og gjenkjøpsavtale med kommunen. Kommunestyret mener at denne løsningen gjør at bygging av barnehage og skole på Nordskaget kan gjennomføres tidligere enn om kommunen selv står som utbygger.

Kommunen skal nå gå i videre dialog med grendalagene med tanke på et offentlig privat samarbeid for å få realisert utbyggingen.

Olaf Reppe(Frp) innledet med å si at han var overrasket over at Arbeiderpartiet applauderte privat utbygging av Nordskaget.

- Men de er imot privat utbygging på andre områder. Bare så det er sagt, sa Reppe.

Han fikk motsvar fra Helge Borgen(Ap).

- Det kan ikke stå uimotsagt at Reppe er forbauset over at Ap/høyre samarbeider med grendalagene og andre private aktører. Det virker som representanten ikke er i stand til å følge med. Dette er gjort ved flere anledninger tidligere, sa Borgen.

Turid Berget (Sv)mente at det var et offentlig ansvar å bygge ut barnhage og skole, og støttet rådmannens forslag, som gikk ut på å si nei til samarbeidet med grendalagene.