Snillfjord kommune har avtale med Rissa kraftlag, som ønsker å kjøpe deres b-aksjer i Trønderenergi. Dette har gjort at Trøndereenrgi har henvendt seg til Hitra kommune med forespørsel om de som eier vil bruke sin forkjøpsrett til disse aksjene.

- Vi har fått en henvendelse fra Trønderenergi, som ser at hvis det kommer inn private eiere på den måten, så vil det vanskeliggjøre de strukturendringene de er inne i. Dette handler om å beskytte det offentlige eierskapet. Det ligger i dette at saken er midlertidig, og at Trønderenergi selv vil kjøpe tilbake aksjene til minst samme pris når de har fått fullmakter til å gjøre det, sier ordfører Ole Haugen.

Hitra formannskap har vedtatt å kjøpe 2000 B-aksjer fra Snillfjord kommune til en pris på 550 kroner per aksje.