Tidligere i høst skrev vi om en gjeng ungdommer på Hitra som planla å arrangere en ungdomsfestival på Hitra. Ragnhild Arntsen, teaterpedagog ved Kulturskolen, var initiativtaker til det hele, og jobbet hardt for å få sammen et program som møtte ungdommens forventninger og ønsker.

Nå er festivalen lagt på is foreløpig – med mulig gjennomførelse til høsten.

- Den ble avlyst først og fremst grunnet sykdom – men også på bakgrunn av at ingen foreldre meldte seg frivillig. Og vi er helt avhengige av nok frivillige voksne til å gjennomføre programmet som ønsket. Men vi håper på å få prøvd igjen neste skoleår, og få mobilisert noen frivillige da, sier Arntsen.