Ragnhild Hegerberg Fagerheim, Anna Ingeborg Aalberg og Hege Ingeborg Aamlid har sine røtter på Monsøya utenfor Kvenvær. Her har de feriert alle sommere. Sommerens høydepunkt så langt, var da storkveita endelig beit på lina utenfor Torsøya.

- Vi var 16 store og små  fiskere i to båter, som var så heldige å være tilstede denne dagen. Dette har vi ventet på i mange år. Det har vært store planer, grundig forarbeid og reseach av blant annet havbunnen utført av Peder K Hegerberg, forteller  Anna Ingeborg Aalberg i en epost til lokalavisa.

Kveita var på 18,5 kg. Dagen derpå ble kveita fortært av 30 personer som ferierer på Monsøya.

Har du også en hyggelig naturopplevelse fra Hitra og Frøya i sommer? Send den gjerne til oss på post@hitra-froya.no.