Norge eksporterte sjømat til en verdi av 4,7 milliarder kroner i juli. Det er en økning på hele 1,2 milliarder kroner eller 33 prosent sammenlignet med juli måned ifjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 31,5 milliarder kroner, som er en økning på 2,9 milliarder kroner eller 10 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Det er i all hovedsak en økende laksepris som bidrar til vekst i sjømateksporten. Gjennomsnittsprisen i juli for fersk norsk laks var i overkant av 45 kroner per kilo,noe som er en økning på 10 prosent fra forrige måned, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

Det ble eksportert laks for 3,3 milliarder kroner i juli som er en økning på hele 1,1 milliarder kroner eller 48 prosent målt mot juli i fjor. Hittil i år er det eksportert laksfor 20,7 milliarder kroner, som er en økning på 4,5 milliarder kroner eller 28 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i juli måned 45 kroner mot 27 kroner i juli 2012.

Som for foregående måned er Frankrikeog Polen de største kjøperne av laks fra Norge.