Stian Ulvan er en av foreldrene som reagerer på konsekvensene av kuttet, som torsdag ble enstemmig vedtatt i Hitra kommunestyre:

- Nå er det slutt på at hele familien kan ha noen feriedager i lag, for plutselig er det 45 dager i året pluss planleggingsdager (som så klart aldri legges på de dagene som SFO-ene er stengt) der det ikke er SFO, skriver han på sin Facebook-profil, og som lokalavisa har fått tillatelse til å sitere fra.

“Heile SFO-tilbudet til Hitra kommune sug!” skriver en annen forelder på Facebook.

Bakgrunnen er vedtaket om endringer i vedtektene for skolefritidsordninga (SFO i Hitra kommune, som kommer etter at kommunen må kutte i økonomien, også omtalt som "ressursfrigjøring". SFO må gjennomgå kutt med 80.000 kroner i år og 270.000 kroner hvert år frem til 2018. I praksis innebærer dette at SFO blir stengt i alle ferier, også i høstferien og vinterferien. Flere foreldre har tatt imot denne beskjeden med sinne og oppgitthet i sosiale medier.

- Men når du først har flyttet utover...

- Hitra kommune ønsker å ha tilflytting til øya og sier at de skal legge tilrette sånn at det blir attraktivt å flytte utover for ungdommer og barnefamilier. Men når du først har flyttet utover og fått unger i skolealder, så fjerner de SFO i høst- og vinterferie, skriver Stian Ulvan videre.

Da formannskapet behandlet saken sist uke mente oppvekstsjef Kjell Roar Sæther at kuttene ikke vil berøre mange.

- Konsekvensene er at det kan bli vanskelig for noen brukere som har behov for SFO i høstferien og vinterferien. Men det er ikke mange, sa Sæther i møtet.

- Jeg synes det er beklagelig. Men det er en av konsekvensene av at kommunene må spare penger på grunn av mindre overføringer fra Staten. Det handler om å legge til rette for familier, men en plass må pengene tas fra, mente Eldbjørg Broholm(Ap) da formannskapet enstemmig gikk inn for tilrådninga til kommunestyret.

Debattert

Og på torsdag sa et enstemmig kommunestyre ja til å gjennomføre vedtekts-endringene, som vil medføre disse kuttene. Men ikke uten at det ble stilt spørsmål til rådmannen og hennes stab.

- Jeg ser at det er lagt inn reduserte utgifter til lønn. Men er det ført forhandlinger med dem som jobber der? Kan vi med dette vedtaket pålegge dem å gå ned i lønn. Dette er blant dem i kommunen som har lavest lønn fra før, og nå vil arbeidsgiver ta bort deler av stillinga. Eller kan vi si at "nå får du 11 prosent mindre i lønn og ferdig med det", undret representanten Tom Skare (Frp) og sendte spørsmålet til rådmannen.

- Når det gjelder nedbemanning, har vi avtaler med tillitsvalgte og en omstillingplan som vi er enig om, så dette blir ivartetatt på riktig måte. Vi er omforentt med de tillitsvalgte og gjennomfører vedtaket innenfor det som er lov og hovedtariffavtalen, sa rådmann Laila Hjertø.