Utendørsspelet "Oda fra havet" er registrert som ideell organisasjon i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Foreninga skal gjennomføre utendørs-spel på Mausund hvert andre år, basert på triologien "Folket i Spåhålet" av Vidar Oskarson.

Oskarson er selv styreleder. Nestleder i organisasjonen er Nina Målfrid Mathissen, mens styret forøvrig består av medlemmene Arnstein Ulrik Antonsen, Marte Hallem og Joar Sigurd Johansen.

Som lokalavisa tidligere har skrevet, blir neste oppsetning av "Oda fra havet" sommeren 2016. Spelkomiteen har kommet til at oppsetning annethvert år er riktig.

- Vi trenger tiden mellom hvert spel til å forberede oss, nye skuespillere skal på plass, kanskje noen endringer i regi, musikk/musikere skal på plass, mannskapet må bookes, ja det er så mange detaljer som må på plass for å klare å levere et nytt godt kvalitetsspel. Totalt var det 72 mennesker som var engasjert i og rundt spelet sommeren 2014, forteller Oskarson på vegne av spel-komiteen