I samme møte som utviklingssjef Jan Askildsen la fram sine vyer om Hitra som cruisehavn, kunne Jan Pettersen og Randi Storsve Lundquist fortelle at det allerede er etablert et lokalt firma som har som en av sine mål å få cruisetrafikk til øya.

Men det er da ikke snakk om å få de største skipene. Nylig hadde Explorerskipet MS Fram en stopp på Frøya, og det er denne typen cruice selskapet Explore Hitra ønsker å rette seg mot. Selskapet vil lage pakker basert på naturen, den lokale historien og lokalmatprodusentene som finnes på Hitra, Frøya og i øyrekka.

Blir en lokal turoperatør

- Dette blir ikke et destinasjonsselskap, men en lokal turoperatør som skal sette sammen, merkedsføre, selge og gjennomføre pakker. Vi har bevisst valgt ikke å invitere serveringssteder eller hoteller inn på eiersiden, da vi ikke ønsker å forfordele noen, sa Jan Pettersen da han orienterte om selskapet, som ble formelt stiftet nå i oktober.

Videre ønsker selskapet å stå som arrangør av firmaturer og mindre konferanser, og som leverandør av det de kaller "High class explorer voyages", eksklusive og eksotiske opplevelsespakker beregnet på små grupper.

Havneselskapet er med

Randi Storsve Lundquist, daglig leder i Hitra Næringsforening står bak ideen til Explore Hitra. Hun fikk først med seg Hitra Turistservice.

- Med et ønske om å sette sammen en eiergruppe hvor deltakerne utfyller hverandre når det gjelder erfaring, kunnskap, ressurser og ideer – men har samme målsetting om å utvikle Hitra som reiselivsdestinasjon – tok vi videre kontakt med Jørgen Fjeldvær, Han eier og driver firmaet Jodd AS, som på oppdrag fra Kystmuseet har skysstrafikken til visningsanlegget for lakseoppdrett på Hitra. Jørgen sa heldigvis ja til å bli med. Deretter ble Kristiansund og Nordmøre Havn kontaktet, og de ble også med. Eiergruppen er etablert, og vi er en gjeng med stor tro på prosjektet, men som også har fokus på å bruke lang nok tid på planlegging og utvikling av gode konsepter før ting settes ut i live, sier Randi Storsve Lundquist, som blir styreleder i selskapet, men som fortsetter i sin stillling som daglig leder for Hitra næringsforening.

Selskapet satser på å være operative fra og med sesongen 2017.