Bli med Telenor når de måler dekningen langs f714

foto