Det er partitoppene i regjeringspartiene Høyre og Frp på Hitra, Dag Willmann og Tom Skare, som melder dette til Hitra-Frøya. Dette som en reaksjon på at regjeringen bevilger 10 millioner ekstra til fylkesveinettet i Sør-Trøndelag over statsbudsjettet for neste år.

Ifølge Høyre- og Frp-toppene betyr det at midlene til fornying og opprusting av fylkesveinettet øker fra ca. 42 millioner til over 52 millioner.

- Nå får vi brukt mer penger på vei og det er i aller høyeste grad helt nødvendig. Vår fylkesordførerkandidat, Torhild Aarbergsbotten, har f.eks. kjørt alle fylkesveistrekningene i fylket i vår og det var ikke bare fornøyelse, sier Dag Willmann.

Reasfaltering

Hen mener det er skikkelig ille på veldig mange strekninger- særlig når det gjelder reasfaltering gjenstår svært mye på Hitra.

Dag Willmann og Tom Skare mener at man nå i hvert fall må få reasfaltert en del bakker slik at vi får skikkelig brøyting av disse til vinteren. Det finnes flere bakke-strekk hvor vi vet at vogntog kommer til å kjøre ut i vinter, hevder partitoppene for Høyre og Fremskrittspartiet.

- Dette skjer ved et hvert værskifte gjennom vinteren, og vær-skifter er det mange av her i regionen. Slik veiene er nå, med dype langsgående spor, er det umulig for brøytemannskapene å få brøytet skikkelig. Det er også et par skikkelige ille dumper på Fv 713 på Kvenværsveien som burde vært utbedret. Disse har vært slik i mange år nå, påpeker de to hitrapolitikerne.

- Denne ekstra styrkingen gjør at Tom og jeg vil stille krav om å prioritere reasfaltering, i hvert fall på de mest belastede strekkene. Vi vil, sammen med våre folk på fylkestinget, kreve at fylkeskommunen følger opp reasfaltering og forventer nå utbedringer, forklarer Willmann.

- Fornøyd

Han tok også opp denne problemstillingen med leder av stortingets samferdselskomite, Linda Helleland, på Høyres landsmøte i vår.

- Vi er veldig fornøyd med at regjeringen nå følger opp. Dette er dessverre et arbeid som er skandaløst forsømt i mange år og det vil desverre ta veldig mange år før mann har tatt igjen etterslepet. Nå har vi endelig en regjering som forstår hvor avgjørende viktig samferdsel er for næringsutviklingen og viser det gjennom konkrete bevilgninger i regjering, sier Dag Willmann og Tom Skare.