Som lokalavisa fortalte før jul, har selskapet Hitra Bo-tilbud AS jobbet med planene om gjenoppbygging på tomta etter brannen i Gjestehuset Hjorten i februar 2012.

- Det har tatt tid, snart 3 år, da det stilles store krav til egenkapital ved slike prosjekter. Videre ønsket vi å få til et attraktivt tilbud både lokalt og for tilreisende, samt et tilbud Hitra kan være stolt av. Vi mener det er et stort savn blant fastboende og et stort behov blant tilreisende for et tilbud som dette i Fillan, forklarte Atle Sivertsen, styreleder i Hitra Bo-tilbud.

Nå har selskapet besluttet starttidspunkt for bygging og når man kan forvente åpning.

- Finansiering er på plass, og vi starter byggingen like over påske. Byggetid 1 år og da blir det åpning mai 2016, sier Sivertsen.

Ny kapital inn

Hitra Bo-Tilbud foretok i høst en kapitalutvidelse for å få på plass nødvendig egenkapital. Hjorten Kjøpesenter AS og Rostimo Eiendom AS ved Roger Lernes har gått inn som aksjonærer i selskapet. Eierstrukturen i selskapet består av Rostimo eiendom AS (33,3%), Hjorten kjøpesenter AS (25%), Ole Haugen AS (16,7%), Ing.Roar Sivertsen AS(12,5%) og Brettel økonomiutvikling (12,5%).

-  Videre har vi fått tilsagn om nødvendig lånekapital i Nordea Bank, slik at vi nå kan gjennomføre planene. Driftsselskap er etablert og leiekontrakt med Hitra Hjorten Hotell AS er i orden, men vertskapet eller hotelldirektøren er ennå ikke på plass. Vi har ennå ett år på dette, sier Sivertsen.

Vil bygge i fem etasjer

Hotellprosjektet inkluderer totalt 45 rom fordelt over fem etasjer med «Sky-bar» og konferanserom i toppetasjen. Sivertsen forklarer at en del detaljprosjektering gjenstår med hensyn til 1. etasje med restaurant, pub, resepsjon, møterom, kjøkken, kjøl, frys mv., samt femte etasje med onferanse og pub. Det er heller ikke gjort endelige beslutninger på utvendige plater, utforming og farger.

Sivertsen sier dette er å få få en drøm realisert.

- Vi jobber også parallelt med å «innlemme» Veksthuset (bygd i 1990) som en del av hotellutbyggingen, da vi synes dette burde vært gjort samtidig. Da dette hadde vært kostnadsmessig gunstig, og at det utseendemessig hadde vært bedre for Fillan sentrum. Dette er enda ikke kostnadsberegnet, og vi vil komme tilbake til dette om det blir en realitet. Vi er meget «happy» med at vi har klarer å sette dette prosjektet ut i livet, sier Sivertsen.