Det er i dag åpnet konkurs i firmaet Boligdrømmen Hitra AS. Marit Eriksson hos Fosenadvokatene er oppnevnt som bostyrer. Ifølge Eriksson er det levert oppbud. Utover dette vil hun foreløpig ikke kommentere konkursåpningen.

Første skiftesamling blir ifølge Brønnøysundregistrene holdt 17. juli i Fosen tingrett.

Boligdrømmen Hitra AS har hatt som formål å drive investering i og utvikling av eiendom og selskaper samt konsulenttjenester. Selskapet har ifølge regnskapene hatt liten eller ingen aktivitet de senere årene. Det er registrert null driftsinntekter de siste tre år. Ingen ansatte skal være rammet av oppbudet.

Boligdrømmen er 45 prosent deleid av Ole Haugen AS (der Ole Lauris Haugen er ene-eier), 45 prosent eid av av Gråmåsen AS (der Inge Olai Brevik er eneeier) og 10 prosent eid av Kristian Cato Haugen.

Styret har bestått av Otto Stub (leder), Inge Olai Brevik og Kristian Cato Haugen. Inge Olai Brevik står oppført som daglig leder, men sier han ikke har vært involvert i selskapet på et års tid.