Frøya kommune har i løpet av de siste ukene ansatt to nye virksomhetsledere.

Silje Christensen er ansatt som ny virksomhetsleder ved Nordskag oppvekstsenter. Christensen er utdannet adjunkt, og jobber i dag som lærer ved Mausund skole.

Astrid Ringlie Hammervik er ansatt som leder for Familie- og helse i kommunen. Hammervik er sykepleier med lederutdanning, og kommer fra en lederjobb innen pleie- og omsorg i Oslo.