376.463 passasjerer reiste i fjor sjøveien mellom Kristiansund og Trondheim. Dette er det høyeste antall siden Kystekspressen startet denne hurtigbåtruta i 1994, skriver Tidens Krav.

Året før reiste 12.587 eller 3,5 prosent færre med hurtigbåten. Tallene omfatter ifølge TK passasjerer i Kristiansund, Ringholmen, Edøya (Smøla), Kjørsvigbugen, Sandstad, brejkstad og Trondheim samt den såkalte pendlerruta mellom Trondheim og Brekstad.