Det var bred enighet i fylkestinget om at mye kunne vært gjort annerledes i forbindelse med kollektivanbudene i Sør-Trøndelag.Særlig i distriktene.

Som lokalavisa Hitra-Frøya har skrevet om har det vært flere tilfeller hvor folk har vært misfornøyd med AtBs tilbud. Et eksempel er når skoleelever måtte vente 2,5 timer på buss i fjor høst.

I dag ble forvaltningsrevisjonens rapport om fylkeskommunens håndtering av kollektivtilbudet debattert.

- Kunne vært gjort annerledes

Fylkesordfører Tore O. Sandvik vedgår at flere ting kunne vært gjort annerledes.

- Vi bommet på rutene i distriktene, særlig på skole og-rutekjøring, men vi har iverksatt tiltak. Det var en tabbe å dele opp rutekjøring og skolekjøring så det ikke er samme selskap som styrer det. Den avgjørelsen har medført økte kostnader, svarte Sandvik på spørsmål fra Jørn Arve Flått som intervjuet han.

- Vi har savnet flere opplysninger fra fylkesrådmannen som ikke ga opplysninger om et driftsunderskudd på 40 millioner kroner, før langt ut i 2014. Det er slikt vi må vite for å ta de riktige beslutningene, insisterer Høyres gruppeleder Torhild Aarbergsbotten.

– Vi har lært, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen.

Han har allerede gjennomført flere av de tiltakene som rapporten peker på.

Se videointervjuet øverst i saken for mer informasjon.

Tore Sandvik fikk mange kritiske spørsmål i fylkestinget. Foto: Sør-Trøndelag fylkeskommune.