Arild Sollie har vært lensmann på Hitra siden januar, og fra februar vil han også være lensmann på Frøya.

- For meg vil det ikke være noen forskjell på Hitra eller Frøya. Hovedoppgaven min er å skape mest mulig trygghet på begge øyene, uavhengig av kommunegrensen. Da vil jeg bruke de ressursene som er tilgjengelig på de to lensmannskontorene på best mulig måte, sier Sollie.

- Bedre beredskap i helgene

Med en felles lensmann, vil det også frigjøres ressurser til mer aktiv patruljering.

- Med samkjørte ressurser kan jeg gå inn på patruljelisten, slik at vi kan øke antall patruljer fra tre til fire. I første rekke vil det bety bedre beredskap i helgene. Da vil vi bli mer selvstendige og få kortere responstid enn vi har i dag.

- Må ta kampen mot narkotika

- Hva vil du trekke frem av satsingsområder i tiden som kommer?

- Det er mange utfordringer, både på sjø og land. Ikke minst på sjøen, der det de siste årene har vært en økning i antall drukninger, og alvorlige båtulykker. Det er helt klart en utfordring vi må ta tak i.

- Og så har vi et narkotikamiljø som synes å være ganske alvorlig. Det er et veldig lukket system og det er et veldig utfordrende å ta tak i det. Men det er en kamp vi bare må ta. Jeg har sett resultatene av det som skjer med de som begynner med narkotika i ung alder. De faller igjennom både i skolen og arbeid. Det har jeg sett mange eksempler på opp gjennom årene.

- Har samlet inn en del sukker

- Hvordan har ruskulturen forandret seg siden du begynte? Det var vel midt i heimbrentstiden?

- Da samlet vi inn en del sukker ja. Det er sikkert noen få som brenner ennå i små kvantum, men inntrykket er at heimbrent er på vei ut. Ungdommen i dag er mer bemidlet og har råd til å kjøpe polvarer. Men drikkekulturen blant ungdom består, selv om jeg ikke kan si at det er verre på Hitra og Frøya enn andre plasser. Det som er synd er at ungdom gjør ting de ikke burde ha gjort i fylla. Jeg har sett mange som har gjort ting som har merket dem og andre for livet. Det er like tragisk hver gang, mener Sollie.

Stor endring siden 1986

Han har snart 30 års fartstid ved Hitra lensmannskontor.

– Jeg kom flyttende fra Bjugn i 1986. Det skulle egentlig være en snarvisitt, før jeg skulle videre ut i verden. Men så bygget jeg hus, pluss at jeg har slekta mi her. Så da ble jeg værende. Det har vært fint å jobbe på Hitra, med kjempefine arbeidsforhold, mener Sollie.

- Hvordan har kriminalitetsbildet forandret seg siden da?

- Kriminalitetsbildet har endret seg etter fastlandsforbindelsen og tunnelen mellom øyene. Vi har havnet midt i plommen. Flere hyttefolk, turister og innflyttere har skapt mer gjennomgangstrafikk og mer komplekse utfordringer enn før. Trafikken har også økt enormt, noe som har ført til flere og mer alvorlige ulykker.

- Hvordan har ressursene endret seg?

- I det daglige etterforskningsarbeidet har vi greit med ressurser. Vi kunne tenkt oss mer beredskapsressurser, men det er en utfordring hele politi-Norge har. Da må vi bare utnytte de ressursene vi har på best mulig måte.

Begge lensmannskontorene vil stort sett være åpne for publikum, men politiressursene vil flyte mer fritt mellom kontorene.

- Politifolkene på Hitra vil være på Frøya ved behov, og omvendt. Jeg kommer også til å være en del på Frøya, men vil hovedsakelig ha kontoret mitt her, sier Sollie.