I høst ble Frøya kultur- og kompetansesenter åpnet. Dette inneholder den nye videregående skolen. Men lenge før bygget stod ferdig, var det klart at skolen ble for liten til det økte antallet elever ved skolen. Underveis ble det vedtatt å bygge det nye sjøhuset nedenfor kultur- og kompetansesenteret, noe som økte kapasiteten fra 155 til 185 elever. Men skolen har i år 245 elever, og det er dette elevtallet man nå også forholder seg til for skoleårene som kommer.

Plassmangelen løses i dag ved at man fortsatt bruker deler av gammelskolen.

Vil både leie og bygge selv

Som lokalavisa har fortalt tidligere, vil skolen leie lokaler i Blått kompetansesenter, når det står ferdig. Men dette arealet på 884 kvadratmeter, vil heller ikke dekke det fulle behover. Derfor forslår fylkesmannen at sjøhuset, som stod klart i høst, bygges på med 165 kvadratmeter.

Tirsdag skal opplæringskomiten i Sør-Trøndelag fylkeskommune behandle saken om skoleareal for Frøya videregående. Ved siden av investeringer til utvidelse av sjøhuset, og bygningsmessige tilpasninger i det kommende Blått kompetansesenter, foreslår også fylkesrådmannen at man får bygget kai og molo til skolebåten «Fru Inger».

Kai til «Fru Inger»

De har eksistert flere planer for bygging av pir/ kai og etablering av en kunstig øy i sjøen rett utenfor Frøya kultur- og kompetansesenter. I en tidlig fase var sjøhusbygget plassert på denne øya. Det som nå ligger på bordet er en enklere løsning som kun tar høyde for å skaffe kai for skolens båt.

«I dag anløper skolebåten offentlig kai på Siholmen. Dette er ikke en god løsning for Frøya videregående skole, verken ut fra tilknytning til verksted for naturbruk og lossing av fisk som skal til skolens restaurant- og matfagavdeling. Det er behov for at skolebåten har anløp i tilknytning til skolens sjøhus» står det i saksframlegget.

Vil investere for 23 millioner

Nordconsult AS har utredet flere alternativet, og anbefaler en løsning med en 80 meter lang molo/ landgang og kai. Den økoniske rammen på denne utbyggingen er satt til 11,7 millioner kroner, med ferdigstilling høsten 2015.

Utvidelelsen av sjøhuset har en ramme på 7,7 millioner kroner, med ferdigstillelse vinteren 2015/16.

Fylkeskommunen tilpassing av arealene i Blått kompetansesenter er beregnet å koste 3,7 millioner kroner. Fylkesrådmannen foreslår at fylkesmannen vedtar å ta disse investeringene nå. Etter at opplæringskomiteen har sagt sitt førstkommende tirsdag, skal saken til endelig behandling i fylkestinget 25. februar.