Norge eksporterte sjømat for 5,1 milliarder kroner i februar. Det er en nedgang på 318 millioner kroner eller 6 prosent sammenlignet med februar i fjor.

– Norge eksporterte langt mer sjømat i februar enn normalt for denne måneden, men noe mindre sammenlignet med rekordene som ble satt i februar i fjor. Det skyldes først og fremst at lakseprisene er noe lavere enn det svært høye nivået de lå på for et år siden. Norge har eksportert hvitfisk for mer enn en milliard kroner, og spesielt torskeproduktene har hatt gode priser. Likevel har måneden vært preget av landligge i ekstremvær, som har gitt lavere volum, og at de store mengdene klippfisk til den brasilianske påskefeiringen ble eksportert i forrige måned, sier Geir Bakkevoll, kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd.

Det ble eksportert laks for 3,3 milliarder kroner i februar. Det er en økning på 80 millioner kroner eller to prosent sammenlignet med februar i fjor. Prisen for fersk hel laks falt i februar fra 47,59 kroner til 42,21 kroner per kilo. Målt i volum ble det eksportert 73.250 tonn laks i februar. Frankrike, Polen og Storbritannia er største mottakere av laks fra Norge.