Dette er et leserinnlegg, skrevet av Ranveig Riiber:

I fjor høst så jeg til min store glede at garderobene i svømmehallen hadde fått en ansiktsløfting. Malte vegger, nytt gulvbelegg og nye gardinger. Låsbare skap, speil, benker med knagger. Jeg ble i så godt humør. Derfor sendte jeg umiddelbart en epost til Frøya kommune der jeg uttrykte min glede og takknemlighet. Jeg har vært bruker av Frøya svømmehall i mange år, og erfart nokså kummerlige garderobeforhold. Så dette var virkelig bra. Sjøl om garderobene nå er svært mye triveligere, er standarden likevel på et minimumsnivå, men ok.

I samme epost tok jeg opp noen problemstillinger knyttet til hvordan vi bruker garderoben, og jeg ba kommunen iverksette tiltak slik at den benyttes i tråd med kravene til et offentlig anlegg. Min henvendelse til Frøya kommune ble sendt 25.09.2014. Siden jeg ikke har fått noe svar (postmottak orienterte meg om hvem eposten var videresendt til), tar jeg i dag saken opp i et åpent brev til kommunen.

Helt siden jeg tok svømmehallen i bruk for snart 15 år siden, har jeg reagert på hvordan vi som brukere opptrer. Praksis er slik:

- De fleste dusjer med badetøyet på. Barn og voksne.

- Garderobeskapene brukes ikke. Klær og personlige eiendeler legges på benker og gulv, ikke alltid på en diskret måte.

- Hele inngangen er full av skotøy.

Dette gir et inntrykk av kaos og rot. Her på Frøya bruker vi et offentlig bad som om det skulle være vårt private. Jeg trodde forholdene ble bedre med “ny gardergobe”, men slik har det ikke blitt.

Jeg har følgende innspill til Frøya kommune:

- Flere skohyller slik at vi slipper å snuble i fottøy.

- Flere knagger da garderobeskapene er for små til yttertøy.

- Oppbeavingsbokser/hyller i dusjavdelingen. Store mangler her.

- Flere garderobeskap.

- Plasser garderboeskap slik at de danner små avlukker. Det åpne landskapet forsterker følelsen av å være veldig naken i garderoben. Jf det fokuset som har vært på dusjing blant ungdom.

Jeg har besøkt ganske mange offentlige badeanlegg, men jeg har aldri møtt slike forhold som vi har her på Frøya. Jeg synes det er trist at vi ikke har en standard som vi kan være stolte av å tilby de badende, fastboende som gjester. Avslutningsvis synes jeg det er på sin plass å stille følgende spørsmål: Mener Frøya kommune at brukerne skal betale full pris for et slikt tilbud?

Ranveig Riiber