Gangbrua som skal strekke seg over fv 714, og binde sammen Sistranda skole og Frøya kultur- og kompetansesenter, er i ferd med å bli kledd. Ikke med glass, slik det har vært skissert tidligere, men med bølgeblikk-lignende kledning. Dette har skapt store reaksjoner blant folk, i i morges sa prosjektdirektør Svein Jarle Midtøy at han skjønte at folk ble forbanna. Han var selv overrasket og skuffet, etter at han bare for få måneder siden hadde fått bekreftelser på at brua skulle kles med glass.

Lokalavisa har ikke lyktes å få kontakt med leder i prosjektgruppa, Tor Aalberg i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Men nå i ettermiddag har vi mottatt mail fra Olav Klungreseth, på vegne av styringsgruppa. Her forteller han at prosjektgruppa har «registrert diskusjonene som går i lokalmedia på fasadeutførelsen av gangbrua mellom de to skolene på Sistranda».

Og han kan fortelle at prosjektgruppa dermed innkalles til et hastemøte:

«På bakgrunn av den fremkomne kritikk, vil prosjektgruppen ha et møte på mandag eller tirsdag for å drøfte forholdet».