Politiets patrulje kom over en bil som sto i veikanten på Fjellværøya. Sjåføren kunne ifølge politiloggen fortelle at han hadde måttet foreta en kraftig oppbremsing og unnamanøver for å unngå å kjøre på et rådyr. Bilen hadde havnet i grøfta og blitt påført en del skader.

Ingen skal ha blitt skadet i uhellet, som ble loggført fredag ved 15-tida.