På grunn av tilkobling av ny hovedvannledning til Uttian må vanntilførselen stenges , melder Frøya kommune. Alle abonnenter på Uttian blir derfor uten vann mandag 17. februar. Drikkevannet skal etter planen være tilbake innen kvelden. Kommunen setter ut drikkevannstank.

Vannet til Uttian har falt ut ved flere anledninger. Nå er det en helt ny ledning på plass. (Foto: Tommy Rodahl)