Hege Myrseth Ervik planlegger å starte opp ny bokhandel i lokalene hvor Poeten bok og leker nå holder opphørssalg. Navnet på butikken blir Bokormen. Frøya formannskap innvilget i siste møte en søknad om støtte fra det kommunale næringfondet. Det bevilges 169.000 kroner investeringer i forbindelse med etablering av butikken.

Som lokalavisa Hitra-Frøya omtalte for en tid tilbake, vil Hege Myrseth Ervik starte Bokormen på Stjernesenteret . Sammen med mannen Kjartan har hun startet selskapet Frøya bok og leker, og navnet på butikken blir Bokormen.

- Vi begynte å snakke om det i oktober, da det ble kjent at Poeten var til salgs. Men vi har valgt å starte eget selskap i stedet for å kjøpe dem, forteller Hege.

- Det ville ikke blitt noen bokhandel på Frøya, og vi vet det trengs. Selv om det er stor konkurranse fra netthandel, har vi troen på at frøyværingene er patriotiske, og vil handle lokalt. Vi ser på reaksjonene etter at Poeten bestemte seg for å stenge, at det er mange som setter pris på et slikt tilbud, sier hun.

Den nye butikken vil ha mye av det samme utvalget som folk har fått på Poeten, med bøker, kontor-rekvisita og leker.