Av: Bjørn L. Rønningen

Begge tunnelene ble stengt samtidig