Kontrollerte 34 tunge kjøretøy - registrerte nesten like mange lovbrudd