Dette tenker laksefabrikkene om nye korona-regler for arbeidsreisende