Av:
  • Bjørn L. Rønningen og Cecilia Brurok

Utfordrende kjøreforhold i snø og på glatta