Av: Bjørn L. Rønningen og Cecilia Brurok

Utfordrende kjøreforhold i snø og på glatta

foto