Han forteller at det blir åpent hus for alle, men inviterer spesielt fritidsbrukerene.

- Det er veldig mange som bruker det meste av fritida på Hitra,men hvor godt kjenner de egentlig øya vår, spør Sæther, og fortsetter: - Hva vet de om kommunen vår, historia, kulturen, naturen, næringslivet og om spennende utviklingstrekk ved hittersamfunnet?

- Ved Kystmuseet tror vi at de som bruker fritida si på Hitra er like glad i denne øya som vi fastboende. Derfor inviterer vi dem for å inkludere dem i samfunnet vårt, forteller Sæther som lover at de som kommer til Kystmuseet lørdag skal få høre, se og smake på gammel og ny hitterkultur.