De tradisjonelle leserbrevene står fortsatt veldig sterkt i papiravisa, også i lokalavisa Hitra-Frøya.