Den store saken i begge kommunestyrene blir selvsagt årsbudsjett for 2010 og økonomiplan for de neste årene.Hitra kommunestyre skal i tillegg behandle en lang rekke viktige saker. Blant disse er salg av Hitra leirskole, prosjekteringsmidler til utvidelse av Hitrahallen, bruksendring fra hotell til asylmottak ved Hitra fjordhotell, FrHisk Utvikling (samarbeidsprosjektet med Frøya) samt framtidig drift av Hitra helsetun bomiljø 1 og 2.I tillegg til budsjett-sakene er det også flere andre interessante saker på dagsorden i Snillfjord-møtet: Blant annet reguleringsplan for Rv 714 delstrekningen Stokkhaugen-Berg, Idretts- og anleggsplanen for årene fram til 2012 samt kommunedelplan for småbåthavner.Møtet i Snillfjord skal overføres på nett-tv. Hitra kommunestyre gjorde i forrige møte også vedtak om tv-sendinger, men det er foreløpig ikke tilrettelagt for dette.