- Kan vi gjøre noe med abmulansetettheten? Er det nok med to ambulanser i distriktet Hitra og Frøya? Svaret mitt er nei. Spørsmålet er hva kan vi gjøre med det. Før vi kan gjøre noe med beredskapen, må ambulanse-tettheten økes, sa Helge Borgen (Ap) under dagens møte der Frøya kommunestyre fikk en gjennomgang av rapporten fra forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen.

Følg torsdagens kommunestyremøte direkte her

Lokalavisa Hitra-Frøya fortalte i september i fjor om hvilke følger nye retningslinjer for overtid i ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag fikk for ambulanseberedskapen i øyregionen. På grunn av et overforbruk på 10 millioner i løpet av det første halvåret i 2015 ble det innført kraftige sparetiltak. Som en følge av stopp i overtidsbruk, ble dag-ambulansen på Frøya satt stille de dagene det var sykefravær.

Sist tirsdag skrev lokalavisa igjen om ambulansetjenesten i øyregionen etter at hovedutvalg for drift i Frøya kommune sist uke hadde ledelsen for ambulansetjenesten ved St. Olav til en orienteringsrunde om kuttene i ambulansetjenesten

- At kuttene skal skje her ute, hvor vi er lengst unna sykehus, finner jeg merkelig, sa Kristin Reppe Storø (Ap) og var ikke fornøyd med alle svarene de fikk.

Får mindre penger - ikke mer

I fjor sommer var det tre dager at ambulansen ble satt stille. I løpet av en tre-ukersperiode nå på seinsommeren, har den samme ambulansen vært tatt ut av bruk i hele 12 dager. Øyregionen har tre ambulanser: en døgn-ambulanse på Hitra og en på Frøya, pluss en dag-ambulanse stasjonert på Frøya.

Avdelingssjef for Ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag, Erlend Sundland, viste i sin orientering til at man ikke bare hadde tatt ned beredskapen på Frøya, men at det også var gjort på Røros, Tydal , Trondheim, Oppdal og Rissa.

- Vi er pålagt å redusere budsjettet med 1,2 prosent for hvert år, på grunn av at det skal bygges nytt sykehus i Molde. For oss betyr det en reduksjon på nesten 2,5 millioner i året, sa Sundland.

- Når det kommer til innsparinger, så må vi se på det som rammer minst, sa assisterende avdelingsleder Arve Rønning, som viste til at kuttene var gjort etter at de hadde foretatt enn risiko/sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).

Får ikke tak i vikarer

Ambulanselederne forklarte hvorfor ambulansen på Frøya blir satt stille, med at man her har liten tilgang på lokale vikarer, og at potensielle vikarer fra andre steder ikke vil ta ekstravakter på dag. I tillegg har man hatt vakanser i de faste stillingene. Akkurat det siste venter de en bedring på fra september, da de er klare til å ansette folk i turnus.

Dag-ambulansen skal ta unna for samtidige hendelser. I følge Sundland har man registrert få avvik som en følge av at dagambulansen har stått stille til tider.

- Beredskapen dårligst når det er mest folk på øyene

Plasstillitsvalgt for ambulansepersonellet på Hitra og Frøya, Jan Sverre Nesset, beskriver det annerledes.

- Det har vært flere hendelser. Pasienter har måttet vente lenge heime før de har blitt hentet, og andre har måttet vente lenge hos legevakt før de har blitt transportert videre. Vi har levert avviksmeldinger på disse, sier han.

Også da lokalavisa skrev om sparetiltakene i september i fjor, viste Arve Rønning til at situasjonen gjennom sommeren var mest prekær, og at situasjonen ville bli lettere, gjennom at man kan leie inn vikarer, resten av året. Også i år viser ledelsen til at situasjonen vil bedres, nå gjennom at man fra september får ansatt folk i turnus.

Hovedutvalgsleder Kristin Reppe Storø er ikke beroliget av dette.

-Vi vet at det er mest folk på Frøya og i øyrekka om sommeren. Vi kan ikke akseptere at det er dårligere beredskap da, sier Reppe Storø.

- Saken må løftes høyere opp

Sundland viste til budsjettkravene de var pålagt, og hans nestleder poengterte at de ber om mer ressurser, men at de blir bedt om å kutte. Kommunelege Steven Crozier mente at denne saken bør tas høye opp i systemet hos St. Olav.

- Men dere kan si at dere ikke går med på dette, ut fra hva som er forsvarlig helsemessig, sa Crozier henvendt til lederne for ambulansetjenesten.